PRIVACY VERKLARING

YOGA SANTOSHA LINDEN... hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In onze privacyverklaring (ter inzage tijdens de les) willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. YOGA SANTOSHA LINDEN, houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.